• 1 Νικητής
  • Βραβείο :
    Δωροκάρτα αξίας 50€

Δωροκάρτα αξίας 50€

Δωροκάρτα αξίας 50€ για αγορές από κατάστημα με παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα

ΤΕΛΟΣ

Όροι Συμμετοχής

1. Η ιστοσελίδα yoga.edu.gr (καλούμενη εφεξής η «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ»), διοργανώνει  διαγωνισμό (ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»). 

2. Ο διαγωνισμός είναι αυτοχρηματοδοτούμενος από τους διαχειριστές της σελίδας yoga.edu.gr και αποσκοπεί στην προώθηση της ιστοσελίδας. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι κάτοικοι της Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

4. Από την κλήρωση εξαιρούνται συνεργάτες του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ καθώς και οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

5. Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

6. Για να συμμετάσχει κάποιος θα πρέπει να δηλώσει το Όνομα και το email του.

7. Ο συμμετέχων δύναται να λάβει επιπλέον συμμετοχές αν κοινοποιήσει τον σύνδεσμο του διαγωνισμού ή επισκεφτεί τις προτεινόμενες σελίδες.

8. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μόνο με ένα email και να λάβει τόσες συμμετοχές όσες ορίζουν οι αντίστοιχες ενέργειες.

9. Ο νικητής θα ανακηρυχθεί κατόπιν τυχαίας κλήρωσης μέσω της εφαρμογής και θα ειδοποιηθεί μέσω email.

10. O νικητής έχει 30 μέρες προθεσμία να αποδεχτεί το δώρο αλλιώς χάνει το δικαίωμα οποιασδήποτε απαίτησης.

11. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο συμμετέχων αυτόματα αποδέχεται την εγγραφή του στο Newsletter του Διοργανωτή, την Πολιτική Απόρρητου της ιστοσελίδας και την ανακοίνωση του ονόματός του στη σελίδα του διαγωνισμού.

12. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. 

13. Περαιτέρω, Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά τον Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email contact@yoga.edu.gr.