Νάντι Σόνταν Πραναγιάνα – εξαγνισμός ενεργειακών καναλιών

Nadi Shodhana Pranayama – Alternate Nostril Breathing  – Εναλλασσόμενη Αναπνοή Nadi σημαίνει «κανάλι» και shodhana σημαίνει «κάθαρση». Σε ελεύθερη απόδοση θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε ως  «εξαγνισμός ενεργειακών καναλιών». Ως εκ τούτου η nadi shodhana αποσκοπεί να «καθαρίσει» το νου μας  και να ηρεμήσει το σώμα μας, φέρνοντάς μας γαλήνη και ισορροπία.    Επίπεδο: Αρχάριοι …