Σκοπός της ιστοσελίδας μας είναι η διάδοση της γνώσης για την γιόγκα.

Η φιλοσοφία μας είναι ότι οι πρακτικές τις γιόγκα θα πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους δωρεάν.

Στη σελίδα μας θα βρείτε, άρθρα, βιβλία και μαθήματα γιόγκα με ελεύθερη πρόσβαση και άδεια χρήσης. 

Η γιόγκα δεν είναι θρησκεία αλλά πρακτική που συμβάλλει στην ευεξία και στη βελτίωση ποιότητα ζωής. Ως εκ τούτου δεν εκπροσωπούμε κανενός είδους θρησκευτική οργάνωση και όποια τυχόν αναφορά γίνεται στις ανατολικές θρησκείες είναι μόνο για σκοπούς της κατανόησης των συμβόλων και της παράδοσης.